Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Pliki wsadowe SKZP-02 Ślimak

AKTUALIZACJE produkty bezpłatne
0
PLN
Pliki wsadowe SKZP-02 Ślimak
in_stock
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
5 dni
Cena: 0,00 zł
Cena netto: 0,00 zł
szt.

Plik do wersji wolnostojącej SKZP-02, RM-82

 

2.08 (2017-11-09)

- Dodanie dodatkowych przedmuchów paleniska (Palnik->Opcje)

- Możliwość wyłączenia czujnika pokrywy (Palnik -> Opcje)

- W oknach obwodów CO, doszedł przycisk OPCJE, będą tam stopniowo dodawane różne funkcje dla CO.

  na obecną chwilę jest tam dodana opcja włączenia /wyłączenia wejścia termostatu dwustanowego (wejścia CO1, CO2 na  zielonym      złączu sterownika.

Informacja o stanie wejścia termostatu jest teraz wyświetlana na każdym z obwodów (np. REG:ON, REG:OFF)

- poprawione naliczanie spalonego paliwa

- usunięty błąd zapisu czasu nadmuchu w czuwaniu powyżej 15 sekund

- temperatura załączenia pomp CO - teraz można ustawić od 10 stopni

- poprawione tłumaczenie na język angielski

 

2.10 (2018-01-13)

- Na ekranie głównym dodane animacje podajnika i dmuchawy

- W oknie wykresów widoczne są teraz średnie

- Zakres krzywej pogodowej zwiększony do 9

- Histereza reg. pokojowego - teraz od 0,1 stopnia

- Poprawki zapisywania danych (kaloryczność, opcje->czyszczenie)

- Przy ustawionym priorytecie CWU, na zbiorniku pokazuje się "P"

- Czas przekraczania temperatury w modulacji - teraz do 120 minut

- Dodanie korekt dla czujników kotła, powrotu, mieszacza (w DIAGNOSTYKA -> KOREKTY)

- Parametr CZAS WYPYCHANIA ŻARU - teraz można ustawić od zera do 20 minut.

 

2.24 (2019-04-01)

- Zmiana rozdzielczości temperatur komfortowej i ekonomicznej - teraz 0,1 stopnia

- Dodany przycisk PAUZA - chwilowe zatrzymanie podajnika i nadmuchu (w Rozpal/Wygaś)

- Zmiana w oknie wykresy, teraz można zmieniać zakres czasu i skalę spalin bezpośrednio w oknie wykresów

- Reakcja modulacji na zmianę temperatury powrotu. W CO1-> POWRÓT doszedł parametr WZMOCNIENIE MODULACJI.

  Odpowiada ona za siłę "podbicia" modulacji przy spadku temperatury powrotu. Jeśli ustawione na ZERO, to funkcja wyłączona.

- Zwiększony zakres parametru POWIETRZE MINIMALNE w ustawieniach palnika.

 

- Dodanie dodatkowego trybu pracy po wyjściu z czuwania  - START PALNIKA. 

  W tym trybie działa tylko przedmuch przez czas ustawiany parametrem "WYJSCIE Z CZUWANIA" w oknie CZUWANIE. 

  Dmuchawa działa z mocą zdefiniowanych przedmuchów w czuwaniu. Po zakończeniu przedmuchu palnik przechodzi do pracy lub modulacji. 

- W trybie interwałowym można ustawić czas podawania do 120 sekund 

- W oknie MODULACJA doszedł parametr DYNAMIKA. Odpowiada on za szybkość reakcji sterownika na zmiany temperatury kotła i  spalin. 

   Można regulować zakresie od 1 do 7. Wartość 4 - odpowiada standardowej szybkości jak w poprzednich wersjach softów. 

  Mniejszy parametr - wolniejsza reakcja algorytmu. Tym parametrem można próbować ustabilizować wahania modulacji. 

- W menu palnika doszło okno ZASYP. Definiujemy tam pojemność zasobnika na opał oraz wartość przy której ma zostać zgłoszony alarm "NISKI POZIOM PALIWA". Możemy też wpisać aktualną ilość opału w zasobniku (POZOSTAŁE PALIWO). 

    Naciśnięcie przycisku PEŁEN ZASYP spowoduje przepisanie parametru POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA do POZOSTAŁE PALIWO. 

   Poniżej wartość określonej w parametrze ALARM PRZY (KG) zostanie włączony alarm. Docelowo również w aplikacji mobilnej. 

- OBWÓD CO1  -> TEMPERATURY. Doszedł parametr TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość,  o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. 

  Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP. 

- OBWÓD CO2 może teraz pracować jako pompa kotłowa z ochroną powrotu. W OPCJE mamy teraz dodatkowe parametry. 

    POMPA KOTŁOWA - włączenie mechanizmu pompy kotłowej 

    MIN. TEMP. POWROTU - wartość t. powrotu poniżej której załącza się pompa kotłowa 

    HISTEREZA - histereza pracy pompy 

- W regulatorze pogodowym obiektem korekcji mogą być dwa obwody jednocześnie (kocioł i mieszacz) 

- KOCIOŁ. Mamy teraz kilka dodatkowych opcji.  Dostępny jest programator czasowy temperatury kotła. Można zdefiniować godziny w jakich ma nastąpić obniżenie temp. kotła np. nocą lub gdy żaden obwód nie pracuje. 

   Można  ustawić temp. alarmu dźwiękowego. Powyżej tej temperatury emitowany jest ciągły dźwięk na     sterowniku oraz zdalnym panelu. 

   Przyda się jeśli ktoś podkłada drewno  na ruszt. 

- Na ekranie głównym mamy teraz więcej informacji. Doszły temp. podajnika, moc przy dmuchawy, stopień otwarcia mieszacza, ilość opału w zasobniku. 

- Zmieniony protokół komunikacji z panelem. Od tej wersji panel i sterownik komunikują się uniwersalnym protokołem JSON. Dzięki temu, jeśli w przyszłości softy panelu i sterownika nie będą zgodne, to nic złego się nie wydarzy. Do tej pory było konieczne wgrywanie identycznych softów.

 - Gdy kocioł pracuje z obniżoną temp. zadaną, wyświetlana jest strzałka skierowana w dół przy temp. zadanej

 - Czas nadmuchu w czuwaniu wydłużony do 120 s

- Zakres korekt czujników zwiększony do +/- 5°

- możliwość zmian zaawansowanych ustawień kotła prze aplikację internetową (np. program czasowy kotła, obniżenie temp.)

- Zmieniony został algorytm pracy mieszacza. Powinien być bardziej odporny na oscylacje temperatury.

- dodatkowe okno parametrów mieszacza z parametrami:

 MIN IMPULS - minimalny czas impulsu sterującego mieszaczem.

 MAX IMPULS - maksymalny czas impulsu sterującego mieszaczem.  

 PROPORCJA -  gdy temperatura mieszacza jest w pobliżu zadanej długość impulsu sterującego wyliczana jest   proporcjonalnie. Czym mniejsza wartość proporcji, tym delikatniejsze zmiany pozycji.

 HISTEREZA - dopuszczalna martwa strefa. Wartość uchybu temperatury, przy którym sterownik nie koryguje   pozycji mieszacza. Np. histereza = 0.3, zadana temp. mieszacza = 40 °C, w zakresie temperatur mierzonych   39,7 do 40,3 sterownik nie wprowadza zmian pozycji mieszacza.  

 POZYCJONUJ CO (g) - czas co jaki zostanie wykonane pozycjonowanie mieszacza. Gdy ustawione na zero,   funkcja nieaktywna.

 

2.26 (2019-07-24)

- W obwodzie CO1 dodana możliwość pracy mieszacza z programem czasowym.

  Można ustawić godziny / dni w jakich temperatura mieszacza ma się obniżać. 

- Usunięty błąd z funkcji AUTO-LATO obwodu CO1, który występował w wersji 2.25

2.27 (2019-09-17)

- poprawka działania parametru "Zamknij gdy pompa wyłączona" dla mieszacza.

- domyślny serwer internetowy zmieniony na 46.41.138.24 (w aplikacji trzeba zmienić ręcznie na ten sam adres) 

 2.28 (2019-09-24)

- korekta pogodowa działa teraz również na mieszacz w trybie programu czasowego

2.36 (2020-04-14)

 - zmiany w algorytmie napowietrzania paleniska (dodane parametrów skala wentylatora, opóźnienie powietrza, zmiana działania dodmuchu gdy podaje)

- dodane tłumaczenia słowackie i litewskie

- dodana obsługa pompy kotłowej

 

2.37 (2020-04-26)

- drobna poprawka w działaniu pompy CO1 w trybie pracy -> Program czasowy, gdy mieszacz jest aktywny,

   teraz pompa zachowuje się zgodnie z ustawionym parametrem POMPA->STALE WŁ. GDY MIESZACZ, wcześniej     pracowała cały czas.

====================================================================

2.42 (2020-11-09)

 - dodanie obsługi zapalarki (od teraz będzie jedna wersja, nie będzie już wersji bez zapalarki)

   Opis funkcji zapalarki jest w do pobrania w pdf w aukcjach SKZP-02 ZAPALARKA)

   (funkcję zapalarki można włączyć/wyłączyć w PALNIK-> OPCJE)

- zmienny czas podawania w zależności od mocy. W PALNIK -> PODAJNIK mamy teraz parametry CZAS    PODAWANIA MIN oraz CZAS PODAWANIA MAX. Min jest dla 20 % mocy palnika max dla 100%. Podczas modulacji sterownik sam zmienia czas podawania w tym zakresie. (mała moc - krótsze czasy podawania i krótsze odstępy, duża moc  - dłuższe czasy podawania). Dzięki temu palnik jest równiej nawęglony w całym zakresie mocy. 

- obsługa analizatora spalin BCA-02eco (wejście w trybie instalatora w diagnostyce)

   Dokładny opis  w pdf w aukcji Analizator spalin BCA-02

- poprawione tłumaczenia słowackie, litewskie

- poprawiony tryb interwałowy

- poprawione przesyłanie danych na aplikację internetową

- zmieniony tryb przekraczania granicznej temp. spalin - teraz gdy temperatura spalin jest przekroczona, blokowany jest podajnik aż paliwo się wypali i spadnie temperatura. Gdy temperatura spalin spadnie, podajnik wraca do normalnej pracy.

- poprawione zliczanie ilości zużytego paliwa

 (wymaga zresetowania licznika spalonego paliwa w DIAGNOSTYKA-> USTAWIENIA FABRYCZNE -> KASUJ LICZNIK PALIWA)

2.43 (2020-11-26)

-Doszedł parametr STABILIZACJA w oknie modulacji (tylko w trybie admina)

  Jest to czas w sekundach na który zatrzymuje się modulacja gdy nastąpi szybki wzrost modulacji o 10 % lub   więcej.  Szybki wzrost = 10 % w ciągu 2 minut . Można ustawić zero - wówczas jest pomijany. Najczęściej   starcza 30-60 sekund. Dzięki temu palnik ma czas aby aby prawidłowo spalać nowe dawki paliwa, które przy   wzroście mocy są coraz większe.

-Zmiana w algorytmie stabilizacji spalin.
  Teraz gdy spaliny przekroczone zatrzymuje się podajnik oraz nadmuch spada do wartości ustawionej jako         minimum. (Wentylator -> MIN MOC WENTYLATORA)

- Gdy potencjał podajnika mniejszy niż 18kg to nie da się ustawić czasu podawania mniejszego niż 2 s

 

 2.45 (2020-01-20)

- od wersji 2.4x dołączona jest obsługa zapalarki. Nie będzie już osobnych plików do wersji z zapalarką i bez zapalarki. Zapalarkę można włączyć / wyłączyć w Palnik->Opcje. Trzeba być w trybie instalatora

- zmiany w logice interfejsu. Teraz gdy nie jest włączony Tryb instalatora, dostępne są tylko opcje potrzebne do podstawowych nastaw. Opcje zaawansowane są ukrywane. Dostępne są za to okna PODAJNIK i MOC KOTŁA oraz DIAGNOSTYKA - testy wyjść i wentylatora. To wynika z tego, że kupując sterownik lub kocioł ze sterownikiem i tak każdy musi te nastawy dostosować.

- ustawienia fabryczne zerują wszystkie zaawansowane opcje sterowania. Np. dodmuch powietrza gdy podaje = 0, opóźnienie powietrza =0, skala powietrza jest ustawiana od 1- do 100%. Jeśli ktoś chce tych narzędzi używać, to włącza Tryb Instalatora.

- w oknie MENU -> INFORMACJE jest dodatkowe okienko "I". W tym oknie są wyświetlane prawie wszystkie nastawy palnika w jednym miejscu. Ma to na celu łatwiejszą wymianę nastaw po między użytkownikami (wystarczy jedna fotka zamiast kilkunastu z każdego okna )

- usunięty błąd nie wyłączania modulacji po alarmie "Brak paliwa"

- zmiana w algorytmie modulacji - po przekroczeniu temperatury zadanej szybciej zmniejsza moc.

 

============================== WERSJA 2.46 ==============================

- zmiany w algorytmie analizatora spalin. Teraz koryguje paliwem. Znacząca poprawa auto korekty procesu     spalania we współpracy z analizatorem. Zalecana wartość parametru MAX. KOREKTA PODAWANIA = 70%

- wyliczony tlen i korekta podawania dostępne również w panelu pokojowym

- usunięty parametr "Stabilizacja" w menu modulacji

============================== WERSJA 2.50 ==============================

- usunięte włączanie pompy CWU gdy temp. kotła wyższa niż CWU w dopalaniu oraz czuwaniu 
- dodana opcja CZUWANIE->PRZERWA = 0
powoduje , że w czuwaniu zwykłym nic nie robi (brak przedmuchów i podawania) a jeśli zapalarka jest aktywna, to zawsze przejdzie w CZUWANIE EKO.
Dzięki temu zawsze wyjdzie z czuwania w Test ognia (bezpieczniej dla palących pelletem).


- Gdy temp. zadana CWU jest większa od zadanej temp. kotła, to automatycznie podbija zadaną na kotle do wartości  CWU zadana + nadwyżka
Nadwyżka ustawiana w CWU -> USTAWIENIA -> NADWYŻKA TEMP. KOTŁA.
Dodatkowo na ekranie obok zadanej temp. kotła pojawia się symbol kranika gdy jest ładowanie CWU i została automatycznie podniesiona temp. kotła

 

 

  

 

Pliki do pobrania:

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.